Assemblea general ordinària 2013

El passat dia 16 de novembre va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de l'Associació a l'Espai del Peix. Es va fer un  recordatori de les activitats desenvolupades el curs precedent, l'exposició de l'estat de comptes i la renovació de la junta directiva de l'entitat. També es va valorar positivament la iniciativa del director del Museu de Sant Feliu de Guíxols per tal d'establir la gratuïtat o bonificacions en les entrades entre els socis dels museus adherits a la Xarxa de Museus de la Costa Brava.
La nova Junta va quedar constituïda per:
Florenci Serra (president), Quim Esteve (sots-president), Consol Tamarit (secretària), Joan Ruibal (tresorer), Miquel Martí (vocal Museu), Josep Llàtzer (vocal pescadors), Feliu Antúnez (vocal Ràdio), Salvador Aixarch (vocal).

Finalitzada la reunió va tenir lloc un refrigeri de degustació d'espècies marineres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada